SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ŘEPIŠTĚ
Výjezdová jednotka Řepiště


Základní informace

Jednotku SDHO Řepiště zřizuje, dle platných zákonných předpisů, obec Řepiště pro potřeby zajištění požární ochrany v obci a přilehlém okolí. V současné době je jednotka zařazena v kategorii JPO V/2.

Jednotka podle nynějšího zařazení je povinná vyjet do 10 minut od vyhlášení poplachu.

Naše výjezdová jednotka disponuje automobilem DA–12 Avia 31, vybaveným přenosnou motorovou stříkačkou PS–12 s veškerým příslušenstvím. Pro zásahy ve zdraví škodlivém prostředí je automobil vybaven izolační dýchací technikou.

Do jednotky je vyčleněno 18 členů, s těmito specializacemi:
4 velitelé
5 strojníků
9 hasičů
2 zdravotníci
5 pilařů
7 nositelů dýchací techniky