SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ŘEPIŠTĚ
Událo se
Soutěž mladých hasičů v Řepištích (2018)

16. 6. 2018 proběhla na hřišti TJ Řepiště pohárová soutěž Moravskoslezské ligy mladých hasičů. Za krásného počasí si mladí hasiči poměřili své síly ve třech kategoriích - starší, mladší a mini.
V kategorii mini jsme měli pouze jednoho účastníka, a to družstvo z Malenovic. Ve starší kategorii soutěžilo 17 družstev. Za Řepiště soutěžila dvě družstva starších žáků. Družstvu A se podařilo zaběhnout útok s časem 13, 49 s, se kterým se umístili na pěkném 3. místě, a družstvo B taky s pěkným časem 15, 55 s se umístilo na 11. místě.
V mladší kategorii soutěžila za náš kolektiv také 2 družstva, z nichž si lépe vedlo družstvo zařazené v lize, a z 20 družstev se umístilo na 9. místě, druhé družstvo na 15. místě.
Pozvání na soutěž také přijali mladí hasiči z Vavrečky, kteří se zapojili se dvěma družstvy v mladší kategorii. Soutěž obohatili tím, že nám předvedli, jak běhají útoky podle jejich pravidel na Slovensku.
Soutěžící byli odměněni za 1. až 3. místo poháry a medailemi a do 5. místa byli obdarováni věcnými cenami a sladkostmi. Tímto bychom chtěli poděkovat sponzorům za příspěvky a dary do této soutěže, a to Obecnímu úřadu Řepiště, firmě Dante - panu Šadibolovi, Potravinám Bednář a firmě Lašská pekárna Řepiště.
Děkujeme všem členům, kteří se podíleli na zdárném průběhu soutěže. A také děkujeme TJ Řepiště za poskytnutí sportovní plochy.Výlet mladých hasičů do Dolní Lomné (2018)

Další výlet, který pořádáme každý rok na začátku prázdnin pro mladé hasiče, je za námi. Tentokrát jsme navštívili Dolní Lomnou. Toto místo nás inspirovalo k tomu, že z vedoucího Pepy se stal Bača a velitele družstev jsme pasovali na bače, kteří měli ve své skupině ovečky. Každá ovečka si pak vyrobila čepici z ovčí vlny. Skupiny si vymyslely svůj název, pokřik a tak vznikli Křováci, Huňky a Zběhlé ovce. V sobotu jsme podnikli výšlap na Kozubovou chatu, zahráli bojovou hru o poklady a večer nás navštívil náš kolega hasič z Dolní Lomné, se kterým jsme si povídali o první pomoci a o aplikaci Záchranka. Také jsme si mohli zkusit záchranu osob v praxi. V neděli jsme si zahráli hru na lovce zvířat a odpoledne jsme si připravili ohniště. Každá skupina si na večeři uvařila v kotlíku Bačovy cufky. Poslední den patřil olympijským hrám a po ukončení a rozdání cen jsme všichni odjížděli spokojeně domů.


Okresní kolo hry Plamen je za námi (2018)

V sobotu 19. května 2018 se ve Frýdku-Místku konalo na stadionu TJ Slezan okresní kolo hry Plamen 2017/2018. Bylo to jarní kolo, kdy jsme soutěžili v posledních pěti disciplínách, a to ve štafetě CTIF, štafetě 4x60 m s překážkami, štafetě požárních dvojic, požárním útoku CTIF a požárním útoku s vodou. Celkově po sečtení všech výsledných umístění i z podzimního a zimního kola se mladší žáci umístili na 6. místě z 27 družstev v okrese a starší žáci na 4. místě z 30 družstev v okrese. Všem děkuji za nelehkou a vzornou přípravu a reprezentaci našeho sboru.

Za vedoucí mladých hasičů - Pavla Polachová
A jak si vedeme v soutěžích MSL MH

V soutěžích MSL mladých hasičů jsme zapojeni ve starší i mladší kategorii. Z 15 kol jsme se již zúčastnili pohárové soutěže v Nové Vsi, Malenovicích, Krmelíně, Petřvaldíku a ve Fryčovicích. Starším žákům se zatím daří držet se těsně pod medailovými místy a mladší žáci si už při druhé soutěži v Malenovicích přivezli pohár za 1. místo a z Krmelína pohár za 3. místo. 16. června nás čeká soutěž u nás v Řepištích, na kterou se už všichni moc těšíme.
V kategorii mladší (13-14 let) soutěžila Petra Polachová. V okresním kole se umístila na 1. místě a tím si zajistila účast v krajském kole, které se letos koná ve Frýdku-Místku.

Okresní kolo celoroční činnosti dorostu 2018

Závěrečné kolo celoroční činnosti dorostu se letos konalo v neděli 20. 5. 2018 na stadiónu TJ Slezan ve Frýdku-Místku, kde nás zastupovaly v kategorii jednotlivců čtyři dorostenky.
Jednotlivci soutěží ve svých věkových kategoriích v disciplínách v běhu na 100 m s překážkou, dvojboji jednotlivců, testu z požární ochrany a závodu požární všestrannosti (v podzimním kole).
V kategorii mladší (13-14 let) soutěžila Denča Adamusová a Dáša Lukesová. Deniska se umístila na krásném 4. místě a Dáša dosáhla 3. místa v okrese v této kategorii. Ve střední kategorii (15-16 let) soutěžila Petra Polachová. V této kategorii soutěžilo 20 dorostenek a Peťa se umístila na krásném 6. místě. A ve starší kategorii (17-18 let) se ze 13 zúčastněných dorostenek umístila Jana Polachová na 3. místě v okrese. Holkám gratulujeme a děkujeme za vzornou přípravu a reprezentaci našeho sboru.
Činnost mladých hasičů a dorostu SDH Řepiště

V sobotu 13. května 2017 se ve Frýdku-Místku na stadionu Slezan konalo okresní kolo hry Plamen 2016/2017. Bylo to jarní kolo, kdy jsme soutěžili v posledních pěti disciplínách, a to ve štafetě CTIF, štafetě 4x60 m s překážkami, štafetě požárních dvojic, požárním útoku CTIF a požárním útoku s vodou. Ten pro nás dopadl nejlépe, protože se v něm starší žáci umístili na 1. místě a mladší žáci na 2. místě.
Celkově po sečtení všech výsledných umístění i z podzimního a zimního kola se mladší žáci umístili na 6. místě z 27 družstev v okrese a starší žáci na 9. místě z 33 družstev v okrese.
Dále se věnujeme soutěžím MSL MH, kde jsme zapojeni ve starší i mladší kategorii. Každý týden trénujeme požární útoky, které nás baví nejvíc, a skoro každou sobotu a neděli jezdíme na soutěže, abychom absolvovali 15 kol soutěží. 17. června nás čeká soutěž u nás v Řepištích, na kterou už se všichni moc těšíme.


Okresní kolo celoroční činnosti 2017

Byli jsme zvyklí, že náš sbor zastupuje celé družstvo dorostenců, ale bohužel věková hranice pro dorost je pouze do 18 let, a tak nás letos zastoupili naposledy v tomto roce v soutěži jednotlivců ve starší kategorii Jan Kusák a Jan Matějka. Jednotlivci soutěží ve svých věkových kategoriích v disciplínách běh na 100 m s překážkami, dvojboj jednotlivců, test z požární ochrany a v podzimním kole závod požární všestrannosti. Kluci měli v této kategorii velkou konkurenci, ale nic nevzdali a velmi dobře náš sbor reprezentovali, za což jim děkujeme.
V kategorii dorostenek v soutěži jednotlivců soutěžily dvě dorostenky. Jana Polachová soutěžila v kategorii střední (15-16 let) a umístila se v okresním kole na 3. místě.
V kategorii mladší (13-14 let) soutěžila Petra Polachová. V okresním kole se umístila na 1. místě a tím si zajistila účast v krajském kole, které se letos koná ve Frýdku-Místku.
Závěrečná schůzka s rodiči 24. 6. 2016

Stalo se už tradicí, že poslední schůzku mladých hasičů ve školním roce věnujeme rodičům za odměnu, že nás doprovází na soutěže a podporují při činnosti. Oblíbené jsou požární útoky, kdy děti předvedou rodičům co umí a naoplátku si rodičové mohou sami vyzkoušet jak se to dělá. Příjemné odpoledne pak pokračuje u hasičárny s posezením, kde nesmí chybět občerstvení.


Činnost mladých hasičů a dorostu SDH Řepiště

Hlavní náplní mladých hasičů je příprava na soutěže v požárním sportu a to hlavně v požárním útoku. Každý víkend se účastníme soutěží Moravskoslezské ligy Mladých hasičů. Díky zájmu dětí jezdíme už na soutěže se třemi družstvy. Nejúspěšnější byl zatím požární útok v Petřvaldíku, kdy se mladší družstvo umístilo na 2. místě.
Průběžně se zatím mladší žáci drží na 4. místě z 18 zapojených družstev v MSL MH a starší žáci na 8. místě ze 14 družstev.
V současné době máme již za sebou okresní kolo hry Plamen ročník 2015/2016, které pro nás nedopadlo vůbec špatně. Do této soutěže se započítává také závod požární všestrannosti, který jsme absolvovali na podzim. V zimní části to byla hadicová a uzlová štafeta a 14. května jsme na stadionu Slezan ve Frýdku Místku soutěžili ve štafetách požárních dvojic, štafetě 4 x 60 m a štafetě CTIF.

V sobotu 28. května proběhlo závěrečné kolo hry Plamen v Rychalticích. Družstva se v posledním kole soutěže poměřovala ve dvou útocích a to útoku CTIF, který se řídí mezinárodními pravidly a požárním útoku s vodou.
Po sečtení všech výsledných umístění se mladší družstvo umístilo na 5. místě z 23 družstev v okrese a starší družstvo na 6. místě z 28 družstev v okrese.Okresní kolo celoroční činnosti dorostu 2016

V letošním roce jsme se snažili udržet družstvo dorostu v akceschopném stavu a celý rok jsme se připravovali na okresní kolo celoroční činnosti dorostu. Členy družstva byli Rostislav Vašíček, Jakub Lyčka, Jan Matějka, Jiří Kaloč a Jan Kusák. V tomto složení proběhla podzimní příprava na branný závod, který se konal ve Frýdku – Místku, kde jsme se umístili na 2. místě.
Do jarního kola jsme tak šli se 2 body a tak začala příprava na jarní kolo. Družstvo posílili další členové, a to Martin Kaleta a Mirek Kačandy z SDH Frýdek. Pro případ, že bychom potřebovali náhradníky, doplňovali družstvo při trénincích také mladí hasiči z družstva starších žáků. Celou zimu jsme se snažili vylepšit si fyzičku v řepišťské tělocvičně a také jsme využili možnosti zúčastnit se dorosteneckých campů v požárním sportu v Nošovicích, které pořádalo okresní sdružení hasičů Frýdek-Místek, kde jsme si vylepšili hlavně techniku v disciplíně běh na 100 m s překážkami. V přípravě jsme nezapomněli ani na požární útok a štafetu 4 x 100 m. Obava, že budeme potřebovat náhradníka, se vyplnila, protože při závěrečném tréninku došlo ke zranění jednoho člena, a tak družstvo posílil Ondra Šadibol z družstva starších žáků. Kluci ale nic nevzdali a na okresním kole zabojovali a umístili se na celkovém 2. místě.

Zastoupení jsme měli také v kategorii dorostenek jednotlivkyň.
V kategorii mladší (13-14 let) soutěžila Petra Polachová, která se umístila v okresním kole na 2. místě. A v kategorii střední (15-16 let) soutěžila Jana Polachová, která se umístila v okresním kole na 3. místě.


Činnost mladých hasičů a dorostu SDH Řepiště

V letošním roce došlo v kolektivu k velkým obměnám. Kluci, kteří běhali v loňském roce, přešli do dorostu a děti, které překročily věkovou hranici 11 let, přešly do starší kategorie. Z toho vyplývá, že tato sezóna je pro nás takříkajíc oťukávací, ale my víme, že svou pílí dosáhneme stejných výsledků, jako tomu bylo doposud.

S jarem jsme opět zahájili přípravu na ligové soutěže v požárních útocích a ostatní soutěže. Každý víkend se účastníme se starším i mladším družstvem soutěží MSL MH, kdy pro mladší družstvo bylo nejúspěšnější 3. místo v Krmelíně. Průběžně se zatím mladší drží na 7. místě ze 16 zapojených družstev v MSL MH a starší na 8. místě ze 14 družstev.

A jak dopadlo pro mladé hasiče okresní kolo hry Plamen?
Závěrečné kolo se konalo 17. května v Horních Tošanovicích, kde jsme soutěžili v požárním útoku CTIF a v požárním útoku s vodou. Do této soutěže se také započítávají výsledky ZPV, který jsme běželi na podzim. Ze zimní části to byla hadicová a uzlová štafeta a 9. května jsme na stadionu Slezan ve Frýdku-Místku soutěžili ve štafetách požárních dvojic, štafeta 4 x 60 m a štafeta CTIF.
Po sečtení všech výsledných umístění se mladší družstvo umístilo na 8. místě z 23 družstev v okrese a starší družstvo na 7. místě z 29 družstev v okrese.

Okresní kolo celoroční činnosti dorostu 2015

V minulých dvou letech jsme se s dorosteneckým družstvem dostali až do krajského kola. A protože čas nezastavíme, museli jsme se letos s některými kluky rozloučit, protože dozráli v muže.

Družstvo bylo doplněno mladými nováčky, kteří přešli z družstva starších žáků, ale i tak jich bylo málo, a pro snahu udržet si družstvo jsme přibrali dvě posily z Paskova.

Kluci se poctivě připravovali, někteří sbírali první zkušenosti. Během jarní přípravy prokázali dorostenci bojovného ducha a skryté rezervy, zvlášť na bariéře, která byla pro někoho nepřekonatelnou překážkou. Díky soustavné přípravě i mimo tréninky se nakonec naučili bariéru zvládnout. Přestože však někteří kluci podali lepší výkony než v minulých sezónách, na konkurenci to nestačilo.

V letošním roce bojovalo o postup do kraje 5 dorosteneckých družstev. A naši kluci ve složení Tomáš Staniševský, Rostislav Vašíček, Jakub Lyčka, Jan Matějka, Jiří Kaloč a posily z Paskova – Ondra Urbaniec a Dominik Kratochvíl pod vedením Jendy Kukučky a Jarka Adamuse se umístili na krásném 3. místě.


...a na kraj jedeme !!!

Letos poprvé soutěžila v okresním kole v kategorii mladších jednotlivkyň (13-14 let)
Jana Polachová, která si svým prvenstvím zajistila účast v Krajském kole, které se letos koná v Ostravě.
Blahopřejeme a přejeme hodně štěstí v dalším kole.


Za vedoucí mladých hasičů a dorostu
Pavla Polachová