SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ŘEPIŠTĚ
Statistika výjezdové jednotky poslední doby


2014

Únik plynu: zabezpečení okolí ulice Mírová 12. 6. 2014
Technická pomoc: Likvidace sršního hnízda ve střeše RD 19. 9. 2014
Technická pomoc: Spadlý strom a elektrické vedení přes komunikaci 15. 5. 2014
Požár: Skládka 9. 12. 2014

2013

Technická pomoc: Čerpání vody ze sklepů, kanálových jímek 30. 1. 2013
Požár: Obecní objekt, kuchyňka 5. 1. 2013
Požár: Komínový průduch RD 26. 3. 2013

2012

Požár: Skládka 18. 11. 2012
Požár: Střecha chaty 28. 7. 2012

2011

Požár: Kuchyň RD 1. 11. 2011