Náš hosting zajišťuje
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ŘEPIŠTĚ
Statistika výjezdové jednotky


2018

Celkem událostí 20
- 11x zásah (ZOZ), 9x činnost (ZOČ)

Požár 4x
- 3x požár odpadu, 1x saze v komíně
Technická pomoc 15x
- 2x odstranění nebezpečných stavů - strom na komunikaci
- 2x odstranění nebezpečných stromů pomocí hydraulické plošiny
- 1x prasklé potrubí vodovodního řáduve sklepě rodinného domu
- 1x odčerpání odpadních kalů ze sklepení bytových domů
- 9x likvidace obtížného hmyzu
Ostatní pomoc 1x
- 1x požární asistence

2017

Celkem událostí 17
- 7x zásah (ZOZ), 10x činnost (ZOČ)

Požár 2x
- 1x požár hospodářské budovy, 1x saze v komíně
Dopravní nehoda 1x
-1x nehoda cisternového vozu s cisternovou vlečkou převážející nebezpečnou látku, při které bylo třeba zabezpečit okolí včetně evakuakce obyvatel
Technická pomoc 14x
- 4x odstranění nebezpečných stavů - strom na komunikaci
- 1x strom na střeše rodinného domu
- 7x likvidace obtížného hmyzu
- 1x odčerpání zatopeného sklepa

2016

Celkem událostí 6
- 2x zásah (ZOZ), 4x činnost (ZOČ)

Technická pomoc 6x
- 2x odstranění nebezpečných stavů - strom na komunikaci
- 4x likvidace obtížného hmyzu

2015

Celkem událostí 9
- 2x zásah (ZOZ), 7x činnost (ZOČ)

Požár 1x
- 1x požár sklepení rodinného domu
Technická pomoc 8x
- 1x odstranění nebezpečných stavů - strom na komunikaci
- 7x likvidace obtížného hmyzu

2014

Únik plynu: zabezpečení okolí ulice Mírová 12. 6. 2014
Technická pomoc: Likvidace sršního hnízda ve střeše RD 19. 9. 2014
Technická pomoc: Spadlý strom a elektrické vedení přes komunikaci 15. 5. 2014
Požár: Skládka 9. 12. 2014

2013

Technická pomoc: Čerpání vody ze sklepů, kanálových jímek 30. 1. 2013
Požár: Obecní objekt, kuchyňka 5. 1. 2013
Požár: Komínový průduch RD 26. 3. 2013

2012

Požár: Skládka 18. 11. 2012
Požár: Střecha chaty 28. 7. 2012

2011

Požár: Kuchyň RD 1. 11. 2011