SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ŘEPIŠTĚ
Technika, hasivo a nářadí
V lednu 1788 byl vydán úřední návod k opatrování a používání nářadí a stříkaček. Sklad pro nářadí a stříkačky musel být prostorný, suchý, opatřen dobrým zámkem a s třemi klíči, které byly uloženy na rychtě nebo panském úřadě.

Nařízení č. 3720 z roku 1797 přikazovalo udržování hasicího náčiní v dobrém stavu.

Nařízení gubernia království českého č. 1613 z dubna 1794 doporučilo za nejlepší hasicí směs „dvacet konví sušeného a jemně rozmělněného klihu na sto konví vody“. V praxi názor potvrdil v roce 1902 JUC. J. Michálek.

První ohebnou sací hadici zvanou savici, jež byla kožená, vynalezl a předvedl v roce 1724 p. Leopold z Klanic.

První dvoukolové ruční stříkačky vyráběné v Čechách pocházejí z roku 1769 od výrobců rodu Pernerů a později Viléma Seitra z Plzně.

O ručních čtyřkolových stříkačkách je zmínka již z roku 1750.

První zmínky o výsuvném žebříku jsou pravděpodobně z roku 1964, který zkonstruoval zámečník Birner z Mnichova.

První mobilní otočný výsuvný žebřík tažený koňmi sestrojil německý zámečník Andreass Scheck z Lienzingenu v roce 1808.

V roce 1872 se začaly používat výsuvné žebříky a v roce 1877 otáčivé žebříky na podvozcích tažených koňmi od firmy FISCHER-STAHL německého konstruktéra MAGIRUSE o dosahu 23 metrů.

Mezi první české výrobce, kteří se začali specializovat na výrobu hasebního nářadí a hasičských stříkaček se roku 1820 zařadil František Smékal, který měl dílnu v Čechách pod Košířem. Z jeho dílny vyšly ve druhé polovině 19. století takzvané hasící granáty, které byly k hašení hojně používány. Byly to skleněné nádoby o obsahu 0,5 až 1,5 litru vody, s hrdlem sloužícím jako rukojeť. Firma pak měla název R. A. Smékal.

V roce 1906 představila firma MINIMAX první ruční hasící přístroj na světě.

První parní stříkačka byla sestrojena v roce 1829 anglickým továrníkem z Londýna Johnem Braithwainem a inženýrem švédského původu Johnem Erissonem o výkonu 675 litrů za minutu. Byly zhotoveny pouze 4 kusy.

První pokus sestrojit automobilovou parní stříkačku na světě se uskutečnil v roce 1841 a podnikl ho američan Paul Rapsey Hodge.

V roce 1858 vyrobila americká firma LEE & LARNED v New Yorku parní stříkačku o výkonu 3 200 litrů za minutu s dostřikem 75 metrů.

V roce 1888 představil Gottlieb DAIMLER požární stříkačku s benzinovým motorem vlastní konstrukce.