Náš hosting zajišťuje
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ŘEPIŠTĚ
Odborky mladých hasičů
Odznaky odbornosti - přehled
Odznaky odbornosti dokazují zdárně dokončené zkoušky odbornosti mladých hasičů, jimiž předchází příslušně zaměřený vývcik. Zkoušky odbornosti (odborky) skládají mladí hasiči po intenzivní přípravě v několika specifických zaměřeních, jejichž stručná specifika jsou vysvětlena níže. Zde budeme doplňovat údaje o získaných odznacích mezi našimi mladými hasiči podle letopočtu, kdy zkoušky složili, nebo teprve složí.
Přejeme jim hodně úspěchů !

Odznaky odbornosti - 2018
Preventista
Adamusová Eva, Robin Dedek, Vladimír Handl
Preventista junior
Aneta Brodová
Strojník junior
Adéla Krasulová, Ondřej Kukučka, Magdaléna Zárubová,
Štěpán Volný, Daniel Kuboš, Matyáš Záruba
Strojník
Filák Ondra, Jedlička Jiří, Kusáková Barbora,
Žišková Anna, Krasulová Eliška
Kronikář
Lyčka Daniel, Kukučka Jan, Tichopádová Hana
Cvičitel
Adamusová Denisa
Velitel
Kusák Jakub, Antonín Hynčica, Velička Jakub
Instruktor
Slaný Michal, Polachová Petra, Ondřej Šadibol,
Kusák Jakub


Odznaky odbornosti - 2017
Preventista
Filák Ondra, Jedlička Jiří, Kusáková Barbora,
Žišková Anna, Krasulová Eliška, Lukesová Dagmar,
Dominik Zeman
Preventista junior
Izabela Laníková, Magdaléna Zárubová, Matyáš Záruba,
Štěpán Volný, Daniel Kuboš, Kryštof Zika
Strojník
Lyčka Daniel, Konečný Jakub, Kukučka Jan,
Tichopádová Hana
Strojník junior
Linhart Vojtěch, Adamusová Eva, Robin Dedek,
Andrzejak Marek
Kronikář
Žišková Kateřina, Bortel Tomáš, Adamusová Denisa,
Natálie Čabajová
Cvičitel
Kusák Jakub, Antonín Hynčica, Dedek Samuel,
Velička Jakub
Velitel
Slaný Michal, Polachová Petra, Ondřej Šadibol


Odznaky odbornosti - 2016
Preventista
Lyčka Daniel, Konečný Jakub, Kukučka Jan,
Tichopádová Jana
Preventista junior
Linhart Vojtěch, Adamusová Eva, Kukučka Ondřej,
Konečný Jakub, Krasulová Adéla, Dedek Robin, Andrzejak Marek
Strojník
Tyleček Patrik, Žišková Kateřina, Bortel Tomáš
Adamusová Denisa
Strojník junior
Filák Ondra, Jedlička Jiří, Kusáková Barbora
Žišková Anna, Krasulová Eliška, Andrzejak Dawid
Kronikář
Kusák jakub, Hynčica Antonín, Dedek Samuel
Velička Jakub
Cvičitel
Slaný Michal, Polachová Petra, Šadibol Ondřej
Instruktor
Polachová Jana


Odznaky odbornosti - 2015
Preventista
Žišková Kateřina, Bortel Tomáš, Adamusová Denisa,
Tyleček Patrik
Preventista junior
Filák Ondra, Jedlička Jiří, Kusáková Barbora,
Žišková Anna, Krasulová Eliška, Andrzejak Dawid
Strojník
Kusák Jakub, Čabajová Natálie
Strojník junior
Lyčka Daniel, Konečný Jakub, Kukučka Jan
Kronikář
Slaný Michal, Polachová Petra, Šadibol Ondřej
Velitel
Polachová Jana


Odznaky odbornosti - 2014
Preventista
Kusák Jakub, Čabajová Natálie, Kaloč Jiří
Preventista junior
Lyčka Daniel, Konečný Jakub, Kukučka Jan
Strojník
Dedek Samuel, Velička Jakub, Hynčica Antonín,
Slaný Michal, Polachová Petra
Strojník junior
Žišková Kateřina, Bortel Tomáš, Adamusová denisa
Cvičitel
Polachová Jana
Instruktor
Lyčka Jakub, Kaleta Martin, Matějka JanOdznaky odbornosti - specifika

Preventista
Zná hlavní příčiny vzniku požáru, zná telefonní čísla tísňového volání, zhotoví nejméně 2 výkresy, plakáty nebo nástěnky s námětem požární ochrany, umí vyhledat jednoduché požární závady, zná základy hoření. Dále ovládá základní znalosti a dovednosti z oblasti prevence požární ochrany. Zobrazit podrobnosti nebo specifikaci junior.

Strojník
Zná běžnou techniku používanou u hasičů, její časti a její údržbu. Zná druhy a způsoby použiti běžných technických prostředků požární ochrany. Zná prakticky optické signály požární ochrany. Zobrazit podrobnosti nebo specifikaci junior.

Kronikář
Nejméně půl roku pečuje o kroniku kolektivu, zná základní fakta o historii hasičstva v Čechách, na Moravě a v místě, kde působí jeho kolektiv mladých hasičů, získává dokumentační materiál, který využívá k propagaci hasičstva a hnutí mládeže. Zobrazit podrobnosti.

Cvičitel
Je nositelem odbornosti preventista a strojník, dokáže zorganizovat nástup kolektivu a podat hlášení, je pomocníkem vedoucího při práci s kolektivem, prokáže znalost vázání uzlů a smyček používaných v požární ochraně. Zobrazit podrobnosti.

Velitel
Zná hlavní zásady při výjezdu jednotky k požáru nebo mimořádné události, zná základní činnosti prováděné při zásahu a po ukončení zásahu, zná nebezpečí, která hrozí na místě požáru nebo zásahu. Odznak plní děti od 11 - 18 let (starší kategorie nebo dorost) po splnění odbornosti CVIČITEL. Zobrazit podrobnosti.

Instruktor
Zná hlavní základy pedagogiky a psychologie, bezpečnosti práce při činnosti s dětmi a základy zdravovědy. Zná základní dokumentaci kolektivu. Má rozšířené znalosti Směrnice hry Plamen. Odznak plní děti od 11 - 18 let (starší kategorie nebo dorost) po splnění odbornosti CVIČITEL. Zobrazit podrobnosti.