SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ŘEPIŠTĚ
Informace o výjezdových jednotkách


Rozdělení jednotek požární ochrany

Pro účely plošného pokrytí území ČR jednotkami požární ochrany se dle operační hodnoty dělí jednotky PO do šesti kategorií JPO I až JPO VI.

JPO I jednotka Hasičského záchranného sboru ČR, zajišťující výjezd jednoho až tří družstev o zmenšeném početním stavu (1+3), družstev (1+5) nebo jejich kombinaci, poskytuje pomoc obcím speciální a ostatní technikou v území své působnosti, v místě dislokace plní úkoly místní jednotky PO; u početně málo obsazených stanic zpravidla v součinnosti s místní jednotkou SDH obce.

JPO II/1 jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000

JPO II/2 jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II, která zabezpečuje výjezd dvou družstev o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000

JPO III jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO III, která zabezpečuje výjezd družstva a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000

JPO IV jednotka hasičského záchranného sboru podniku zřizovaná právnickou nebo fyzickou podnikající osobou; poskytuje speciální techniku na výzvu OPS HZS ČR zpravidla na základě písemné dohody

JPO V/1 jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO V, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel do 200

JPO V/2 jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO V, která zabezpečuje výjezd družstva a zřizuje se zpravidla v obci s počtem obyvatel více než 200

JPO VI jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku zřizovaná právnickou nebo fyzickou podnikající osobou; poskytuje speciální techniku na výzvu OPS HZS ČR zpravidla na základě písemné dohody.

Nezařazené jednotky PO nezařazené do plošného pokrytí. Nezařazená jednotka sboru dobrovolných hasičů obce má základní početní stav jako jednotka kategorie JPO V/1. Nezařazené jednotky PO se zpravidla zařazují do druhého a vyššího stupně poplachu v poplachových plánech.
Nový systém svolávání AMDS

Od 23.3.2009 došlo ke změně při svolávání JSDH u mimořádných událostí v Moravskoslezském kraji. Svolávací systém AMDS už nepracuje na principu rozesílání SMS, ale jednotlivým hasičům předá hlasovou zprávu.

AMDS (Automated Message Delivery System, Automatizovaný systém odesílání hlasových zpráv) je nový automatizovaný systém v HZS MSK pro odesílání hlasových zpráv. Tento systém již neodesílá SMS s informacemi o události, ale jednoduše vám zavolá. Umělý hlas se nejdříve představí a pak sdělí o jakou událost se jedná, kam má jednotka vyjet a jaká technika vyjede. Jak tuto zprávu urychlit nebo co dělat, když na zásah vyjet nemohu? Jsou tři možnosti:

1. Jsem doma, na výjezd jedu Volá mi ústředna, hovor přijmu (obvykle zeleným tlačítkem). Pak se ozve "Hasičský záchranný sbor, krajské vyrozumívací středisko...". Pokud si chcete poslechnout zprávu zmáčknu "1". Po stisku vám systém přehraje zprávu, o jaký zásah se jedná a jakým autem vyjet. Pokud jsem zprávu zaznamenal, hovor ukončím (obvykle červeným tlačítkem) a dostavím se na hasičárnu. Tím, že zmáčknete číslo "1" dáváte systému zprávu, že pojedete k zásahu. Příklad zprávy při přijetí si můžete poslechnout (ve formátu wav).

2. Jsem v práci nebo mimo oblast bydliště, na výjezd nemohu Volá mi ústředna, hovor přijmu (obvykle zeleným tlačítkem). Protože nejsem doma zmáčknu číslo "2". Pak hovor ukončím (obvykle červeným tlačítkem). Tím, že zmáčknete číslo 2 dáváte systému zprávu, že nepojedete k zásahu. Příklad odmítnutí zprávy si můžete poslechnout (ve formátu wav).

3. Jsem v zahraničí, na výjezd nemohu Volá mi ústředna, hovor ukončím (obvykle červeným tlačítkem). Systém mi ovšem zavolá znovu po 15 sekundách, takže opět hovor ukončím (obvykle červeným tlačítkem).

Pokud jste z jakýchkoliv důvodů hovor nestihli (ať už jste doma, v práci nebo zahraničí) nezoufejte, systém se po 15 sekundách bude snažit dovolat znovu. Pak můžete provést požadovanou operaci (viz. výše). Číslo z kterého vám bude systém volat je 950 730 980. Nikdy na toto číslo nevolejte zpět, protože tím zablokujete jednu telefonní linku z celkového počtu 30. Tím že jste zmáčkli tlačítko "1", tlačítko "2", hovor jste položili nebo nepřijali, vidí operátor jestli je jednotka schopná výjezdu. V případě selhání dynamického generování hlasové zprávy, systém přehraje náhradní hlasovou zprávu.

Jak funguje AMDS? Celou prezentaci i se zprávami si můžete stáhnout. Zdroj prezentace: HZS MSK.