SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ŘEPIŠTĚ
Aktuality
Pozvánka na ples, na hasičský ples.

Sbor dobrovolných hasičů Řepiště Vás zve na dobrovolný hasičský bál.
Na taneční večer se prosíme dostavte dne 27. ledna, nejlépe letos v sobotu.
Zahájení je stanoveno na přesných 20:00 CET, ale klidně přiďte kolem osmé večer.
Přes to, že zábava bude v tělocvičně, úbor cvičební přímo vyžadován není.
Kapela FLASH bude hrát jen těm vyvoleným, kteří přispějí zhruba 150 Kč vstupné.
Hasičskému sboru Řepiště byla přidělena
neinvestiční dotace z rozpočtu ČR na rok 2017


Název programu: PROGRAM VIII. - organizace sportu ve sportovních klubech
Název projektu: HASIČSKÝ SPORT
Evidenční číslo projektu: SPORT-VIII-1773/2017
Celkové náklady projektu: 100.000 Kč
Udělená dotace: 40.000 Kč
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Řepiště realizuje na základě rozhodnutí číslo 502017_8_0837
vydaným ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy projekt s názvem "HASIČSKÝ SPORT".
Účelem dotace je podpora sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot
při pravidelné všeobecné, sportovní, organizační a obsahové činnosti. Jedná se o zabezpečení sportovní,
pohybové, tělovýchovné činnosti dětí a mládeže. Finanční prostředky budou využity především
na provozní a materiální náklady související se zabezpečením sportovní činnosti dětí a mládeže a
na vybavení sportovními potřebami neinvestičního charakteru (výzbroj, výstroj) pro sportování dětí a mládeže do 18 let.


Pozvánka na soutěž v požárním útoku

Zveme všechny nadšence požárního sportu, všechny nové i obvyklé přihlížející a také ty co se dlouho nemyli na
10. kolo Moravskoslezské ligy mladých hasičů v požárním útoku.
Zahájení je stanoveno na 9:00 v sobotu 17. června 2017 na fotbalovém hřišti TJ Řepiště.


Plán nejbližších hasičských akcí

22. duben 2017 - okrsková soutěž v požárním útoku a soutěž o pohár sv.Floriána - pro nepřízeň počasí odloženo

1. květen 2017 - hasičská galuska - účast pouze na vlastních byciklech :-)

8. květen 2017 - soutěž o pohár sv.Floriána v osm a hned potom požární útok historickými stroji PS8, v deset dopoledne jako vždy
17. červen 2017 - moravskoslezská liga mladých hasičů v požárním útoku


Zpráva o činnosti sboru hasičů v Řepištích

Program hasičské činnosti v roce 2016 byl natolik bohatý a různorodý, že bohatě vydal na tři stránky. Čili než abychom zaplácli úvodní stránku aktualit touto četbou, raději jsme do aktualit umístili jen odkaz a návštěvníci stránek s hlubším zájmem o činnost si můžou shrnutí loňského roku z pera Jendy Kukučky přečíst zde, nebo v sekci dokumenty v levém menu.
Děkujeme všem za přízeň.


Aktualizace galerie

Do naší galerie byly zařazeny nejnovější snímky z posledních dvou soutěží. Mladí hasiči bojovali o body do moravskoslezské ligy a dospělí hasiči se utkali v regulérním požárním útoku. Celkem vystavujeme 172 fotek. Tak mrkněte.


Požární útok se stroji PS8

Zveme všechny příznivce hasičského sportu, rodiče účastníků a také labužníky kouřem ohřívaných šunkových klobás.
V sobotu 18. června 2016 se v brzkých ranních hodinách koná soutěž mladých hasičů v požárním útoku v rámci Moravskoslezské ligy.
Na hřišti TJ Řepiště budou od osmi hodin soutěžit hasiči mladí a od půl druhé hasiči (staří) v kategorii mužů a žen.
Těšíme se na vaši návštěvu a podporu soutěžních družstev.


Požární útok se stroji PS8

Řepišťská hasičská soutěž v požárním útoku sice probíhá každý rok přesně ve stejný den, přesto ji s oblibou shledáváme netradiční. Hlavním důvodem příznačného názvu jsou podmínky, za kterých se onen útok uskutečňuje. Soutěžící hasiči ještě v žádném roce neměli přípravu na požární útok stejnou, protože pokaždé je téma schválně naprosto jiné. Často se vztahuje k momentálnímu dění ve sboru či na obci.
Letošní příprava na útok spočívala ve shromaždění všech potřebných náčiní, mezi než patří hadice, rozdělovač, proudnice, savice atd. Teprve tehdy, až je soutěžící měli všechny, začínal vlastní útok již obvyklým způsobem, který známe. Právě ta příprava měla letos příznačně zvolené téma rekonstrukce hasičské zbrojnice, která byla vyklizena od všech náčiní a nářadí. Soutěžící proto museli zásahovým vozidlem (dvoukolák) vyzvednout náčiní od příslušníků sboru (různá místa na hřišti) a přivézt je na místo zásahu. Viděli jsme pokaždé, že tento dvoukolák, navíc bez bočnic je vším tím harampádím skutečně vrchovatě naložen a záleží na uložení, aby se omezilo sypání náčiní z vozíku při zběsilé jízdě k zásahu. Není ovšem snadné ukládat rozměrné věci na vozík v bláznivě krátkém čase tak, aby se v příští zatáčce zase nevydaly z vozíku ven. Řidičům pomyslného zásahového vozidla pro následný výkon v útoku citelně ubylo sil, protože nechtěli být těmi, kdo shoršuje výsledný čas a pádili s naloženou károu divoce přes drny.
Letos se útoku účastnilo rekordních 14 družstev, čímž tato požárně zábavná akce nabývá masovějších rozměrů. Více obecenstva je žádoucí, neboť fandění burcuje soutěžící ve výkonnosti. A za to jsou hasiči rádi. Poskytují s potěšením celé zázemí akce, posezení, občerstvení, hudební doprovod a také komentář k dění, který je jako každý rok plný vtipných vsuvek. Letos zlobila přenosová audio technika a tak byl mikrofon v ruce komentátora využíván jako ukazovátko.
Zveme tedy všechny nadšence i na 8. května příští rok, aby bylo kým a koho burcovat.
Sportu zdar !!!

Obrázky z akce jsou již k vidění v naší galerii.


Činnost SDH Řepiště v roce 2015

Letošní rok byl pro náš sbor vpravdě důležitým, ba přelomovým. Na počátku roku jsme zvolili nový výbor, v němž došlo ke generační obměně. Novým starostou se stal bratr Ing. Tomáš Černý, novým velitelem bratr Jaromír Adamus ml.

Schválili jsme také plán akcí, které jsme chtěli uskutečnit a které se nám také uskutečnit podařilo. Jen namátkou hasičský ples, tradiční Hasičská galuska, soutěž s PS 8, výlet mladých hasičů na počátku prázdnin, výlet s Tatrou 805 do naší družební obce Vavrečka na Slovensku či zájezd do vinného sklípku na jižní Moravu. Mimo to se také na pravidelných pondělních brigádách staráme o provozuschopnost techniky, výstroje a výzbroje.

Velice důležitá je pro náš sbor také plánovaná přístavba hasičské zbrojnice (tzv. „severní varianta“), která zahrnuje především vybudování garáže pro výjezdové vozidlo a obnovu druhých vrat od ulice Mírová. Realizace by měla proběhnout v roce 2016.

Významnou událostí letošního roku bylo ocenění celoživotní práce dlouholetého starosty sboru a nyní člena výboru sboru br. Jaromíra Adamuse st. medailí „ Za zásluhy o bezpečnost“.

Ke dni 31. 12. 2015 má sbor celkem 79 členů z toho:
činní členové		69
přispívající 		10
__________________________
18+			44
15-18 let		6
do 15 let		29
čestní (mimo součet)    3
Výjezdová jednotka

V roce 2015 došlo ke změnám na velitelských pozicích, postu hlavního strojníka i k obměně členů výjezdové jednotky. Máme 18 členů výjezdové jednotky, kteří splňují odbornou, praktickou i zdravotní způsobilost a byli řádně prozkoušeni. Došlo k vyřazení několika již neaktivních členů a k doplnění o nové, z řad mládeže odchované naším sborem. Ti prošli základním výcvikem v Ústřední hasičské škole v Jánských Koupelích. Také byli vyškoleni tři zdravotníci, dva pilaři a jeden velitel družstva. Rovněž se pravidelně provádí školení a výcviky jednotky dle ročního plánu, především v dýchací technice.

Podařilo se také dovybavit jednotku o zásahové obleky, zásahovou obuv a rukavice. Nově jsme pořídili 3 pracovní polohovací pásy, 2 záchranná lana a mnoho dalších prostředků. U dýchací techniky došlo k obměně 7 ks tlakových lahví, u kterých skončila životnost.

V roce 2015 jednotka absolvovala celkem 10 zásahů, z toho 1 požár sklepa rodinného domku, 1 krát odstranění spadlého stromu přes komunikaci a 8 krát likvidace nebezpečného bodavého hmyzu. U těchto zásahů bylo možno smysluplně využít nově dovybavené prostředky jednotky.
Mladí hasiči

V roce 2015 měl kolektiv mladých hasičů 35 dětí, a to ve věku od 5 do 18 let. Ve hře Plamen byla zapojena 3 družstva - mladší, starší a dorostenci.

Během zimních měsíců jsme se zdokonalovali v hasičských dovednostech a soutěž v hadicové štafetě, uzlové štafetě a ve střelbě jsme brali jako přípravu na jarní kolo hry Plamen. Nakonec jsme se ve hře Plamen, jež vrcholí v květnu, umístili takto: mladší družstvo na 8. místě z 23 družstev v okrese a starší družstvo na 7. místě z 29 družstev v okrese.

Dlouhodobě a pravidelně se také účastníme soutěže v požárních útocích Moravskoslezská liga mladých hasičů. Pro družstvo starších to bylo letos obtížné, protože část jich přešla do dorostu, a tak bylo třeba se znovu sehrávat. Mladší ze sebe vydali všechno, a tak se po 15 kolech umístili na pěkném 5. místě (jejich nejlepší umístění bylo 3. místo v Krmelíně a 2. místo v Řepištích).

Dalším naším plánem bylo získat nejmenší děti do kategorie „mini“. To se nám podařilo a mohli jsme je tak vidět na soutěži u nás v Řepištích, kde si změřily síly ve své kategorii s Petřvaldíkem a získaly tak pohárek za 2. místo. Důležité je, že děti vytrvaly a dále pokračují. Od září ale většina překročila věkovou hranici kategorie mini, a tak vzniklo nové družstvo přípravky v kategorii mladších žáků.
Dorost

V minulých dvou letech jsme se s dorosteneckým družstvem dostali až do krajského kola. A protože čas nezastavíme, museli jsme se letos s některými kluky rozloučit, protože dozráli v muže. Družstvo bylo doplněno mladými nováčky, kteří přešli z družstva starších žáků, ale i tak jich bylo málo. Pro udržení družstva jsme přibrali dvě posily z Paskova.

Kluci se poctivě připravovali, někteří sbírali první zkušenosti. Během jarní přípravy prokázali dorostenci bojovného ducha a skryté rezervy, zvlášť na bariéře, která byla pro někoho nepřekonatelnou překážkou. Díky soustavné přípravě i mimo tréninky se nakonec naučili bariéru zvládnout.

V letošním roce bojovalo v okresním kole o postup do kraje 5 dorosteneckých družstev. Naše družstvo bylo ve složení Tomáš Staniševský, Rostislav Vašíček, Jakub Lyčka, Jan Matějka, Jiří Kaloč a posily z Paskova – Ondra Urbaniec a Dominik Kratochvíl. Přestože někteří kluci podali lepší výkony než v minulých sezónách, na konkurenci to letos nestačilo. V okrese jsme se umístili na 3. místě.

Letos poprvé soutěžila v okresním kole v kategorii mladších jednotlivkyň (13-14 let) Jana Polachová, která si svým prvenstvím v okresním kole zajistila postup do krajského kola, které se konalo 7. 6. 2015 v Ostravě. Zde vybojovala pěkné 4. místo.

Velké poděkování za přípravu a fungování mladých hasičů patří na tomto místě především Pavle Polachové, Pepovi a Blance Kukučkovým, J. Adamusovi ml. a dalším vedoucím a instruktorům, kteří jsou nápomocni při schůzkách a soutěžích.
Družstvo mužů

Rok 2015 byl pro naše soutěžní družstvo mužů ve znamení stagnující výkonnosti. Po slibném začátku sezóny na povinném okrskovém kole v Kaňovicích a soutěži s PS8 v Řepištích jsme však v dalších soutěžích zažívali nepřízeň osudu a okolností. I když se nám podařilo některé soutěže vyhrát či se umístit na předních příčkách, mnoho neplatných pokusů a umístění ve středech a koncích startovního pole nás stáhlo k výsledkům, s nimiž nemůžeme být spokojeni. Věříme, že rok 2016 pro nás bude úspěšnější a sportovní družstvo mužů bude mít stále motivaci zlepšovat se a hodiny tréninku prodat na soutěžích.


Na závěr chceme poděkovat Obecnímu úřadu Řepiště za výbornou spolupráci, všem sponzorům a příznivcům a v neposlední řadě i všem aktivním členům SDH Řepiště, jakožto i obyvatelům naší obce a okolí za přízeň a podporu.

SDH ŘepištěZasloužené ocenění pro Jaromíra Adamuse st.

V úterý 3. 11. 2015 byly v Trojském zámku v Praze slavnostně předány medaile a plakety Hasičského záchranného sboru České republiky. Mezi více než sedmdesátkou oceněných byli kromě příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR také starostové vybraných obcí, příslušníci Policie ČR a zaměstnanci Ministerstva vnitra ČR.
Mezi oceněnými byl i náš občan, dlouholetý starosta a nynější člen výboru SDH Řepiště, pan Jaromír Adamus st., který obdržel z rukou generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR brig. gen. Ing. Drahoslava Ryby medaili „Za zásluhy o bezpečnost“.
Medaile „Za zásluhy o bezpečnost“ náleží oceněným z řad příslušníků HZS ČR i dalších složek IZS a zaměstnanců veřejné správy za dlouhodobé obětavé pracovní úsilí, osobní iniciativu a za zásluhy o rozvoj požární bezpečnosti, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva.

Blahopřejeme bratru Jaromíru Adamusovi st. k tomuto mimořádnému ocenění, které je jistě zúročením jeho rozsáhlých aktivit jak na poli hasičské práce, tak i práce pro obec a občany.

                 

Schůzky mladých hasičů

Schůzky mladých hasičů začínají od 4. září v hasičárně každý pátek.
Pro předškolní děti až do ročníku 2007 vždy od 16 hodin do 17 hodin.
Pro ročníky 2007 až 2001 pak schůzky začínají v 17 hodin a končí v 18:30.